Skip to main content

Devo IT utökar verksamheten och etablerar Lexicon IT-konsult i Karlstad!

Devo IT utökar verksamheten och etablerar Lexicon IT-konsult i Karlstad!

Devo IT har under åren utvecklat programvaror och tjänster till Sveriges kulturinstitutioner för att underlätta digitaliseringen av vårt gemensamma kulturarv.

Idag har vi ett trettiotal kunder vars kulturskatter går att beskåda över Internet. För att öka tillväxttakten vill företaget nu utnyttja den befintliga tekniska kompetensen och erbjuda den på den lokala marknaden. "Vi gör denna kraftfulla satsning inom Lexicon IT-konsult Sverige och kan därför erbjuda en stor leveranskapacitet på den lokala Värmlandsmarknaden", säger Stefan Hamberg, företagets VD.

 


Lexicon IT-konsult etablerar sig i Karlstad den 1/2 2008. Kontoret startar med 8
anställda och målet är att vid slutet av 2008 vara minst 25 konsulter.


Lexicon IT-konsult Karlstad erbjuder tjänster för att utveckla lokala kunders affärer
och stärka deras konkurrenskraft genom att tillföra strategisk kompetens och skapa
kundanpassade verksamhetskritiska IT-lösningar. Kunder är företag, myndigheter
och organisationer som har behov av IT-system med höga krav och åtkomlighet från
flera olika gränssnitt/kanaler. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med
kunskap om våra kunders verksamhet tillför vi kvalitet inom IT-området.

 


Lexicon IT-konsult i Karlstad har sedan tidigare expertkompetens inom bland annat
systemutveckling, systemförvaltning, bildhantering, databasdesign,
databasoptimering och support.


-Genom etableringen fortsätter vi vår tillväxt i Karlstad där kunderna främst är
lokala men vi har även kunder i bla Stockholm och Göteborg. Vi arbetar idag med
kunder som: Försvarets materielverk, Göteborgs Universitetsbibliotek, Historiska
museet, SBAB, Scandinavian Airlines och Värmlandstrafik.
- Vi kommer i Karlstad att erbjuda marknaden hela Lexicon IT-konsults utbud. Vi
driver idag ett flertal stora IT-projekt både i Sverige och internationellt, säger
Stefan Hamberg, VD Lexicon IT-konsult Karlstad.
-Vår ambition är att under 2008 rekrytera minst 17 erfarna IT-specialister. Vi söker
främst personer med flerårig erfarenhet som vill vara med och driva utvecklingen i
Sveriges trevligaste stad, Karlstad, säger Stefan Hamberg, VD Lexicon IT-konsult
Karlstad.


Att ha en stark närvaro i Karlstad ligger i Lexicon IT-konsults strategi att bedriva
verksamhet i kundernas geografiska närhet. Kunderna får på så sätt lokala
kontaktpersoner och konsulter till sina projekt. Genom att etablera lokala kontor
nära kunderna skapas också förutsättningarna för framgångsrika projekt.


Lexicon IT-konsult finns idag på 6 orter och kommer de närmaste månaderna
etablera 8 stycken nya kontor i Sverige. Inom ett år skall verksamheten finnas på
20 orter. Inriktningen är att erbjuda marknaden erfarna IT-specialister med flerårig
erfarenhet och verksamhetskunskap.


Tillsammans med Lexicons övriga verksamheter inom IT-kompetens samt
Ledarskapet och Affären är Lexicon IT-konsult idag en stark partner. Lexicon har
idag över 40 kontor i Sverige.


Ytterligare information lämnas av Fredrik Jacobsson, VD, Lexicon IT-Konsult
Sverige, 08-566 107 00, fredrik.jacobsson@lexicon.se eller Stefan Hamberg, Lexicon
IT-Konsult Karlstad, 070-9158340, stefan.hamberg@lexicon.se.


Länk till Lexicons hemsida


Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

This alignment is in contrast

This alignment is in contrast to what is often experienced in organizations: IT and business professionals unable to bridge the gap between themselves because of differences in objectives, culture, and incentives and a mutual ignorance for the other group's body of knowledge. This rift generally results in expensive IT systems that do not provide adequate return on investment. For this reason,ccnp the search for Business / IT Alignment is closely associated with attempts to improve the business value of IT investments.